ஞாயிறு, 9 மார்ச், 2014

கூட்டணிகள்... பேரங்கள் ...ஒதுக்கீடுகள்..!இங்கே அழிந்து போவது என்னவென்று அறிந்தோமா ..இனியாவது அறிவோமா ....
.
.
.
இங்கு நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும்
நல்ல மீன்கள் விற்கப்படும்
மீன்கள் விற்கப்படும்
விற்கப்படும்
அவ்வ்வ்வ்வ்வ்வ் :(

3 கருத்துகள்: