ஞாயிறு, 5 ஜூன், 2016

சனி, 21 பிப்ரவரி, 2015

பார்த்தே படிக்கலாம் !


படித்து அறிவதை விடவும் , படமாகப் பார்த்துப் புரிதல் மிக எளிதாக மனதில் பதியும்(குழந்தைகளுக்கு :)
அந்த வகையில் இந்தப் பதிவுகள் கணக்கு, அறிவியல் எனத் தொடரும்

கணக்கு -1. பித்தகோரஸ் தேற்றம் / செங்கோண முக்கோணம்
படமாக

அதுவே .. செய்முறையில்

மேலும் சில கோணங்களில்..

புதன், 18 பிப்ரவரி, 2015

தாய்மை...தூண்டும் 7ம் அறிவு ...!


ஐந்தறிவு விலங்கினம் என்றால் என்ன ? தாய்மை என வந்து விட்டால் 7ம் அறிவு தன்னால் விளித்துக் கொள்ளும் !!
பாகம் -1 : யானை
காப்பாற்றப்பட்ட குட்டியின் குரல் கேட்டு ஓடி வரும் தாயின் பதைபதைப்பு

விழும் குட்டியைக் காப்பாற்ற வரும் துடிதுடிப்பு

ஆற்றோடு போகும் குட்டியைக் பிடிக்க ஓடும் வேகம்
இதில் எந்த இடத்திலும் ... நம்மைவிடப் பாசத்தில் குறைந்துவிடவில்லை ‘இவர்கள்’!

வியாழன், 5 பிப்ரவரி, 2015

தற்காப்பு ஆயுதங்கள் ...!


எறும்பிலிருந்து ராஜநாகம்வரை ..தற்காப்புக்கென தமக்குள்ளேயே வேதியியல்/ரசாயன ஆயுதங்களை வைத்துள்ளன
அவைகளைக் பார்த்து மனிதன் கற்றுக் கொண்டதுவா இது !

சனி, 24 ஜனவரி, 2015

தாய்மை ...!

(18 +)
கருவாகும் நாள்முதல், வரவாகும் நாள்வரையில் தாயின் உடலில் உருவாகும் மாற்றங்கள் , இடம் பெயரும் உறுப்புகள்,
10 மாதங்கள் - 10 நொடிகளில் ...


அறிவியல் குறியீடாக (வார வளர்ச்சி) ..


விலையில்லா(!) இணைப்பாக இரு படங்கள்..