புதன், 19 மார்ச், 2014

நினைப்பதெல்லாம்...!வலியோர் எளிதென
நினைப்பதெல்லாம்
சில நேரங்களில்
நிறைவேறி விடுவதில்லை..

விதிவிலக்காய்
அத்தி பூத்தார்ப்போல்
நியூட்டனின் விதியும்
ஆங்காங்கே
எதிர்வினைகள் மூலம்
நிலைநிறுத்தப்பட்டுக்
கொண்டுதானிருக்கிறது ....

1 கருத்து: