புதன், 26 மார்ச், 2014

ப்ரூஸ் லீ..........1


1973லேயே ஒய்ந்து போன புயல் .41 ஆண்டுகள் கடந்துவிட்டாலும் , இன்னும் இப்புயலின் தாக்கம் இருந்து கொண்டுதான் இருக்கிறதென்றால் அவரது ஆளுமைக்கு வந்தனங்கள் .
தற்காப்புக்கலை/மார்சில் ஆர்ட் -ன் மேல் ஒரு ஈடுபாடு எற்பட, வெளிப்படையாக திரைத்துறை மூலம் முதல்விதை போட்டவர் இவர்தான் எனக் கூறலாம்.
இது ஒரு அறிமுகம் தான் .இவரைப் பற்றிய பதிவுகள் தொடரும் :)

1 கருத்து: