ஞாயிறு, 16 மார்ச், 2014

சூறாவளி / சூப்பர்செல் ...!


சூறாவளி / சூப்பர்செல் என்னும் அரக்கன் எப்படி இருப்பான் என்று ஒரு பார்வை பார்ப்போமா ...
சாட்டிலைட்டில் இருந்து..
மேகத்தின் மேலிருந்து..
தரையிலிருந்து..
இன்னும் நெருக்கமாக ..

2 கருத்துகள்: