வியாழன், 13 மார்ச், 2014

எதிர்பாராத தாக்குதல்கள்...!


எதிர்பாராத இடத்திலிருந்து வரும் தாக்குதல்களை , எதிர்க் கொள்வதென்பது இயலாத ஒன்று...:)

1 கருத்து: