ஞாயிறு, 23 மார்ச், 2014

ஒர் அதிவேகப் பயணத்திற்கு தயாரா நீங்கள் ...!


பயணம் 1 ;
பிஎஸ்எல்வி/ஜிஎஸ்எல்வி ராக்கெட் வேகத்தைவிட ஒரு அதிவேகப் பயணத்திற்கு, பறவைப் பார்வைக்கு உடனே தயாராகவும் .. இதோ கவுண்ட் டவுன் ஸ்டார்ட்..
9.....8....7....6....5....4.....3...2....1.....0
1மீட்டர் உயரத்திலிருந்து.. 1மில்லியன் மீட்டர் உயரம் வரை
1மில்லியன் மீட்டர் - 1மில்லியன் மில்லியன் மீட்டர் உயரம் வரை
1மில்லியன் மில்லியன் மீட்டர் - 10,000 லைட் இயர்ஸ் / ஒளிவருட தூரம் வர
10,000 லைட் இயர்ஸ் / ஒளிவருட தூரம் - 100 மில்லியன் லைட் இயர்ஸ் / ஒளிவருட தூரம் வரை

2 கருத்துகள்: