சனி, 7 டிசம்பர், 2013

அடிமுதல் முடிவரை....


மருத்துவப் பார்வை(scan view)யில் சிலவற்றைப் பார்ப்போமா .!
தண்ணீர்ப்பழம் / water melon .. குறுக்குவெட்டுப் பார்வை /sliced scan
காளி ஃப்ளவர் (தமிழில்..?)
முலாம் பழம்..முழுமையாக

3 கருத்துகள்: