வியாழன், 19 டிசம்பர், 2013

பசியை வென்றுவிடும் தாய்மை ..! / பாகம் -2

பசியை வென்றுவிடும் தாய்மை ..! / பாகம் -1ன் தொடர்ச்சி

இந்தக்கடி கண்டிப்பாக அம்மாவைக் கொன்றக் கடி இல்லை
விவரிக்க வார்த்தை இல்லை ... அந்தக் கண்களில் தெரிவது வழக்கமான கொடூரமில்லை... இந்த இரவு எப்படியோக் கழிந்திருக்கலாம் ...ஆனால்...:(((

2 கருத்துகள்: