ஞாயிறு, 22 டிசம்பர், 2013

அட..அட..இவ்வளவு எளியதா இது ... - 2

காலணியி(shoe)ன் கயிற்றை(lace) சரியாக முடிச்சிடும் வேலை என்பது எவ்வளவு கடினம் என்று பள்ளிக்குக் குழந்தைகளை அனுப்பும் பெற்றோருக்கத் தான்தெரியும் . அட...! அதுவெல்லாம் ஒன்றுமே இல்லை...எவ்வளவு எளிது என்பது ..இதைப் பார்த்த பின்னர் புரியும் :)

மாதிரி-1

மாதிரி-2

மாதிரி-3

1 கருத்து: