செவ்வாய், 24 டிசம்பர், 2013

நீரும் ... நெருப்பும் .!


கள்ளமில்லா உள்ளமிது போலமையும் நல்வழியைச்
சொல்வாய் இறைவா எனக்கு

நீர்

நெருப்பு

1 கருத்து: