சனி, 21 டிசம்பர், 2013

நக்கியா குடிக்கிறது நாய் ?

அதெப்படி நாயால் நக்கிக் குடிக்க முடிகிறது ? “ரொம்ப நாளா உள்ள சந்தேகம் இது “

இல்லை .. நாக்கிக் குடிக்கவில்லை நாய் .. நாக்கை மடக்கி .. தண்ணீரை அள்ளித்தான் குடிக்கிறது..( யானையின் துதிக்கை பயன்படுவது போல ) நன்றாகக் கவனியுங்கள்

1 கருத்து: