வெள்ளி, 20 டிசம்பர், 2013

குழந்தையும் தெய்வமும்..!

இவர்கள் இருப்பிடத்துள் வாழவரம் வேண்டி
தவத்துள் இறங்கும் இறை


(#pic. in alphabetic order)

2 கருத்துகள்: