புதன், 18 டிசம்பர், 2013

பூமியும் சுவாசிக்கும்..! மூச்சு விடும்...!!


ஒரு மூச்சின் கால அளவு 12 மாதங்கள்.... சந்தேகமென்றால் கவனமாகப் பாருங்கள்

2 கருத்துகள்: