வியாழன், 7 நவம்பர், 2013

அற்புத உலகம்


கண்முன்னும் காலடியின் கீழும் இருப்பதெல்லாமே அற்புதங்கள்தான் .. நாம் தான் அவற்றைப் பற்றி அறிந்திருக்கவில்லை .. இதோ நாம் அற்பமென நினைத்திருக்கும் சில அற்புதங்களின் உண்மை உருவத்தை மைக்ரோஸ்கோப் பார்வையில் காணுங்கள் ......................................................... -----
.# மண் ---
.#தேன்சிட்டின் நாக்கு ---
.#ஒட்டுப் பட்டை ---
.#உப்பு, மிளகுத்தூள்

1 கருத்து: