வெள்ளி, 22 நவம்பர், 2013

ஈ..

நம்மைச் சுற்றிச் சுற்றி வந்தாலும்.. நாம் நெருங்கினால் பறந்துவிடும் ஈ.. அதை அசையாமல் நிற்க வைத்து, அதன் கண் 'லென்ஸ்'களின் ஓரம் வரை ஒரு பயணம் சென்று வருவோமா ...!

1 கருத்து: