வியாழன், 21 நவம்பர், 2013

எல்லாம் மாயம்...1

ஒவ்வொன்றையும்.. நடுப்பாகத்தில்..ஒரு நிமிடத்திற்கு மேல் உற்றுப் பார்த்த பின்னரும் ..தெளிவாய் இருக்கிறீர்கள் என்றால் திடசாலிதான் நீங்கள்

2 கருத்துகள்: