புதன், 13 நவம்பர், 2013

குட்டி யானையின் கும்மாளம்...!


த்ண்ணீரைக் கண்டால் / விளையாடுவது என்றால்.. பெரியவர்களும் குழந்தைகளாகி விடுவார்கள்..அதுவே குழந்தைகள் என்றால்...அதுவும் கடலலைகளோடு என்றால்... கேட்கவே வேண்டாம் .. இங்கேயும் பாருங்கள்

4 கருத்துகள்: