வியாழன், 9 ஜனவரி, 2014

அட..இவ்வளவு எளிதா ! ..முட்டுச் சந்தும் ..இரயிலும்...!

த்ண்டவாளங்கள் முடியும் இடத்தில் எப்படி இரயில் எஞ்சின் திரும்புகிறது என்னும் ஐயம் உண்டா உங்களுக்கு !

பாதை முடிவில்...
பக்கத்துக்கு ஒருவரே போதும் திருப்பி விட...
தொடர்கிறது பயணம் ...

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக