வியாழன், 16 ஜனவரி, 2014

ஜல்லிக் கட்டு


அந்த ஒரு நிமிடத்திற்காக ஓராண்டு முழுவதும் தீவிரப் பயிற்சி
சீறும் காளைகள்
களத்தில் விளையாட்டு
தமிழன்டா..! :)

1 கருத்து: