வெள்ளி, 24 ஜனவரி, 2014

வரும் தலைமுறைக்கு எதுவும் சாத்தியமாகும்!


வளரும் தொழில் நுட்ப உலகின் வேகத்தில் ..கணினி என்றால் இப்பொழுது இருப்பதைப் போலத்தான் இருக்கும் என்பதில்லை ..

எதுவும் எப்படி வேண்டுமானாலும் உருமாறலாம் ... இன்றைய குவளை நாளை குவனியாக இப்படியும் மாறிஇருக்கக் கூடும்

கருத்துகள் இல்லை:

கருத்துரையிடுக