ஞாயிறு, 26 ஜனவரி, 2014

நடுவர் மிரண்டால்......!


சாது மிரண்டால் காடு கொள்ளாது என்பது எல்லாருக்கும் தெரியும் ... ஆனால் ............
நடுவர் மிரண்டால் ... நாடு கொள்ளாது ... பாருங்க :)

1 கருத்து: