திங்கள், 20 ஜனவரி, 2014

முட்டையை விழுங்கும் பாம்பு..! ஒரு எக்ஸ்ரே பார்வை


முழுமையாக விழுங்கி ..
வயிறுவரை அனுப்பி ..
உடைத்து ...
ஓட்டை / தோட்டை வெளியே தள்ளுகிறது

1 கருத்து: