வியாழன், 2 ஜனவரி, 2014

தேவதைகளின் ஆலோசனை ...!

அமைதி... அமைதி.. ஓசை எதுவும் எழுப்பி விடாதீர்கள் .. கடவுளுடன் பேச்சுவார்த்தை நடந்து கொண்டிருக்கிறது !

1 கருத்து: