வியாழன், 24 ஏப்ரல், 2014

ஒரு சகாப்தத்தின் பிறந்த நாள் இன்று...!


வாழ்த்துவோம் வாருங்கள் ...
குழந்தை இனத்தோர்க்கும், குழந்தை மனத்தோர்க்கும் குருவாய் இருந்தவனே
உறங்கிய உள்ளங்களை உயிர்ப்பாய் வைத்திருந்த உனக்கு , எம் நன்றி கலந்த வாழ்த்து ...!

1 கருத்து: